• Salla e konferencave ne dispozicion te biznesit me te gjithe infrastrukturen dhe pajisjet e nevojshme