• Restoranti me 80 tavolina dhe 320 vende, ofron kuzhine tradicionale dhe perendimore duke plotesuar kerkesat dhe deshirat tuaja shoqeruar me larmi vererash vendase dhe te huaja.